gipuzkoakultura.net

Logo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Logotipo gipuzkoakultura
Jueves, 18 de abril de 2024
Jon Mirande
GIPUZKOAKULTURA.NET > GUÍAS DE LECTURA > JON MIRANDE, TODAVÍA
PENSAMIENTO DE JON MIRANDE - GURUTZ BELTZEKO IKURRINAK

Patri Urkizu

VolverGudu-abestian ikurrina eta ikurrren aipamenak lau aldiz bederen egiten dira. Hastapenetik, hemen Eresin bezala, bertikalitateari (goitituz) eta beraz agresibitate eta armei (ixkiludun) lotua da, pluraltasunak sekulako zabaltzea ematen diolarik eszenari (ikus goitiago ). Bainan azpimarragarria dena da hemengo ikurrinak ez duela deus ikustekorik Sabinok asmatuarekin! Ikurrin hau ez da usaian guk ikusten duguna, gorria, gurutze xuri eta gurutze berdez egina. 

Dudarik ez lauburua dela:"Lau-Buru dala gure goiburu,", "Laster gurutz beltzezko ikurrinak". 

Ene ustez hautua ez da inozentea eta lauburua ere ez da gure egunerokoa, beltza ("gurutze beltza"...) baita eta ikurrinan pintatua edo josia. Sobera gogoarazten du gurutze gamatua are gehiago gorago aipatu zen Miranderen gutun baten fotokopian, sinaduraren ondoan ikusten direlarik eskus-esku marrazkituak lauburua eta gurutze gamatua... 29

*Oharrak

(29) Ikus Mirande/Larrea, 17.  or.

Licencia Creative Commons. Pulse aquí para leerla
2007 Departamento de Cultura, Juventud y Deporte - Diputación Foral de Gipuzkoa
Para conectar con nosotros mediante skype pulse aquí
Logotipo Gipuzkoa.net. Pulsar para ir a la página de Gipuzkoa.net